Quy định phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhà xưởng khi thiết lập dự án, thiết kế xây dựng công trình

quy dinh pccc uy tin 1

Trong bối cảnh ngày càng tăng cường sự quan tâm và nhận thức về an toàn cháy nổ, việc tuân thủ quy định phòng cháy chữa cháy trở thành một yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là những cơ sở nhà xưởng. Với mục đích nắm bắt thông tin mới nhất về pháp luật và các quy định PCCC. Hãy cùng Panelphuson tìm hiểu về “Quy định phòng cháy chữa cháy nhà xưởng mới nhất 2023”.

Quy định phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhà xưởng khi thiết lập dự án, thiết kế xây dựng công trình
Quy định phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhà xưởng khi thiết lập dự án, thiết kế xây dựng công trình

Điều 13 nghị định 79 quy định về phòng cháy chữa cháy trong các trường hợp cải tạo và thay đổi tính chất sử dụng công trình, cũng như lập dự án thiết kế xây mới công trình thuộc diện cần thẩm duyệt. Điều này đặc biệt nêu rõ các quy định về phòng cháy chữa cháy cho nhà xưởng và nhà kho từ giai đoạn lập dự án và thiết kế xây dựng công trình.

Các điểm quan trọng được nêu trong nghị định này bao gồm:

 • Địa điểm xây dựng công trình phải đảm bảo khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh.
 • Bậc chịu lửa của công trình phải phù hợp với quy mô và tính chất hoạt động của công trình. Công trình cần có giải pháp bảo đảm ngăn cháy và chống cháy lan giữa các hạng mục của công trình và giữa công trình này với công trình khác.
 • Công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện, chống nổ của công trình và bố trí hệ thống kỹ thuật, thiết bị, vật tư phải đáp ứng các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
 • Lối thoát nạn (cửa, lối đi, hành lang, cầu thang thoát nạn), thiết bị chiếu sáng, thông gió hút khói, chỉ dẫn lối thoát nạn, báo tín hiệu và phương tiện cứu người phải đảm bảo cho việc thoát nạn nhanh chóng và an toàn.
 • Hệ thống giao thông và bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy cơ giới phải đáp ứng kích thước và tải trọng. Hệ thống cấp nước chữa cháy phải đáp ứng yêu cầu phục vụ chữa cháy.
 • Hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác phải đáp ứng số lượng, vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình theo quy định của tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy.

Vì vậy, kinh phí cho các hạng mục phòng cháy chữa cháy cần được dự toán trong dự án và thiết kế công trình.

Quy định PCCC nhà xưởng về thiết kế và thẩm duyệt

Các nhà kho và nhà xưởng có khối tích từ 1000m³ trở lên theo quy định của nghị định yêu cầu bắt buộc phải có thiết kế PCCC và được thẩm duyệt. Các nhà kho và nhà xưởng nhỏ không bắt buộc thiết kế PCCC, nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định PCCC tiêu chuẩn.

Để được thẩm duyệt thiết kế PCCC cho công trình, các đơn vị cần nộp đầy đủ hồ sơ thẩm duyệt tới Cục Cảnh Sát PCCC và Cứu hộ, Cứu nạn. Hồ sơ thẩm duyệt bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị xem xét và xin ý kiến về giải pháp PCCC.
 • Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư (bản sao công chứng).
 • Bảng dự toán tổng kinh phí đầu tư.
 • Bản vẽ công trình cùng thuyết minh thiết kế cơ sở, đảm bảo tuân thủ các giải pháp PCCC quy định tại Điều 13 đã được nêu.

Ngoài ra, cần có văn bản ủy quyền từ doanh nghiệp cho đơn vị thiết kế và thi công PCCC, đặc biệt khi doanh nghiệp ủy thác toàn bộ dự án cho đơn vị thi công và thiết kế.

Thời gian thẩm duyệt thiết kế PCCC không được vượt quá 10 ngày làm việc đối với thiết kế công trình nhóm A, và 5 ngày làm việc đối với thiết kế công trình nhóm B, C.

Quy định phòng cháy chữa cháy nhà xưởng về điều kiện an toàn PCCC đối với doanh nghiệp

Trong quá trình vận hành và hoạt động của nhà kho và nhà xưởng, doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy (PCCC). Điều này nhằm đảm bảo tuân thủ luật PCCC và đảm bảo an toàn cháy nổ cho nhà xưởng và nhà kho của doanh nghiệp.

Quy định phòng cháy chữa cháy nhà xưởng về điều kiện an toàn PCCC đối với doanh nghiệp
Quy định phòng cháy chữa cháy nhà xưởng về điều kiện an toàn PCCC đối với doanh nghiệp

Các quy định bao gồm:

 

 • Yêu cầu có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PCCC và thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.
 • Yêu cầu có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ PCCC trong cơ sở.
 • Yêu cầu về hạ tầng cơ sở bao gồm hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải đảm bảo an toàn về PCCC.
 • Yêu cầu về quy trình kỹ thuật an toàn PCCC phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Yêu cầu về lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ.
 • Yêu cầu có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 của Nghị định này.
 • Yêu cầu về hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện PCCC khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở và đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC hoặc theo quy định của Bộ Công an.
 • Yêu cầu có văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC đối với công trình nhà kho hàng hóa, vật tư có khối tích từ 1.000m³ trở lên.
 • Yêu cầu có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định của Bộ Công an.

Lưu ý: Các tiêu chuẩn PCCC nêu trên phải được duy trì và thực hiện trong suốt quá trình vận hành. Các cơ quan chức năng có thể kiểm tra các cơ sở nhà kho, nhà xưởng để đảm bảo việc thực thi tiêu chuẩn theo đúng pháp luật.

Trách nhiệm tham gia PCCC đối với doanh nghiệp

Nghị định 79 quy định rất rõ ràng trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công tác PCCC tại cơ sở kho, nhà xưởng đơn vị mình vận hành. Từ đó, Panelphuson xin tổng kết các quy định về phòng cháy chữa cháy nhà xưởng – nhà kho mà doanh nghiệp bắt buộc phải đảm bảo dưới đây:

 • Doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm các điều kiện, yêu cầu an toàn PCCC theo nghị định 79. Doanh nghiệp sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi không đảm bảo được các điều kiện, yêu cầu an toàn PCCC đã được nêu tại nghị định.
 • Doanh nghiệp phải tổ chức, thành lập đội PCCC tại chỗ nhằm phản ứng nhanh các trường hợp cháy nổ. Nhân sự đội PCCC yêu cầu phải được huấn luyện nghiệp vụ PCCC, kỹ năng hướng dẫn thoát nạn và sơ cấp cứu cho người bị nạn. Về số lượng nhân sự tùy thuộc vào mô hình, quy mô nhân sự nhà kho của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp bắt buộc phải trang bị và lắp đặt các bảng nội quy về PCCC, bảng cấm lửa, bảng cấm hút thuốc trong khuôn viên kho, nhà xưởng, hoặc tại khu vực có nguy cơ xảy ra cháy nổ.
 • Doanh nghiệp phải tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm an toàn cháy nổ cho nhân viên; thường xuyên giám sát và có thể đưa ra hình thức xử phạt cụ thể nếu cần thiết.
 • Nghiêm cấm sử dụng nguồn lửa hoặc nguồn nhiệt bên trong hay bên cạnh nhà kho, nhà xưởng.
 • Doanh nghiệp phải đảm bảo kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị – hệ thống PCCC nhà xưởng, nhà kho và các thiết bị liên quan như: Hệ thống điện, hệ thống chống sét, chống tĩnh điện,…
 • Hàng hóa trong nhà kho phải được sắp xếp gọn gàng, khoa học, có lối đi thông thoáng. Hàng hóa nên được sắp xếp xen kẽ theo mức độ an toàn cháy nổ: hàng dễ cháy xen kẽ hàng khó cháy…
 • Lối di chuyển trong kho hàng phải được đảm bảo thông thoáng. Kho hàng nên trang bị các cửa thoát hiểm để phân tán các vị trí thuận tiện cho nhân viên kho – nhà xưởng di tản khi có sự cố.
 • Nếu kho hàng của doanh nghiệp là thuê của bên thứ 2, doanh nghiệp cần xác định trách nhiệm trong PCCC của các bên một cách rõ ràng trên hợp đồng thuê.
 • Kho hàng doanh nghiệp tuyệt đối không lưu trữ hàng hóa là chất cấm, không lưu trữ các chất liệu dễ gây cháy nổ như xăng dầu, gas, hóa chất (nếu không phải kho chuyên dụng)

Nguồn: P69

>>Xem thêm: Tấm lợp – Sandwich panel Phú Sơn – Javta

Công ty TNHH Công nghệ Công nghiệp Phú Sơn sản xuất “Panel, Tấm lợp và Tấm cách nhiệt” mang thương hiệu JAVTA, INNOVA, SUMO. Sản phẩm đã cung cấp ra thị trường được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu trên dây chuyền nhập khẩu tiên tiến, hiện đại và đồng bộ.
Sản phẩm thương hiệu JAVTA gồm:
– Panel PU, PIR, Glasswool, Rockwool, EPS tường trong Javta
– Panel PU, PIR, Glasswool, Rockwool, EPS tường ngoài Javta
– Tấm cách nhiệt Javta
– Tấm lợp PU 2 sóng KLipLock Javta
– Tấm lợp PU, PUR, Glasswool, Rockwool, EPS 5 sóng Javta
– Tấm lợp SeamLock Javta
– Phụ kiện tôn lợp – Phụ kiện Panel PU

0866989399