Tài liệu Size Downloads Cập nhật Download
KQTN_Vách panel ngăn cháy đạt giới hạn chịu lửa EI15 3 MB 256 20-09-2023 cropped Favi Icon Phu Son Download
019-2021- Độ bền nén kPa 162.4 540 KB 90 03-06-2022 cropped Favi Icon Phu Son Download
019-2021- Khối lượng thể tích Panel PIR 801 KB 89 03-06-2022 cropped Favi Icon Phu Son Download
Bảo vệ: 049.21.VL.NCPCC – Thử nghiệm tính cháy – B2 1 MB 88 03-06-2022 cropped Favi Icon Phu Son Download
051.21.VL.NCPCC – Thử nghiệm Hệ số dẫn nhiệt 641 KB 427 03-06-2022 cropped Favi Icon Phu Son Download