Tài liệu Size Downloads Cập nhật Download
Keo silicone Juhuan 12 MB 100 20-09-2023 cropped Favi Icon Phu Son Download
KQTN_Vách panel ngăn cháy đạt giới hạn chịu lửa EI15 3 MB 235 20-09-2023 cropped Favi Icon Phu Son Download
KQTN_Tấm cách nhiệt Javta 588 KB 220 20-09-2023 Tấm cách nhiệt Javta Download
Catalogues Tấm cách nhiệt Javta 7 MB 137 17-08-2023 cropped Favi Icon Phu Son Download
Catalogues 2023 9 MB 1620 17-08-2023 cropped Favi Icon Phu Son Download
Tấm cách nhiệt Javta 1 MB 121 17-08-2023 cropped Favi Icon Phu Son Download
20.1034-2S. Thí nghiệm dây đốt 700oC- Không bắt lửa 1 MB 117 03-06-2022 cropped Favi Icon Phu Son Download
20-2056-5S. Thử nghiệm nhiệt độ 700oC- Không bắt lửa 1 MB 95 03-06-2022 cropped Favi Icon Phu Son Download
49-2018-2S.Thí nghiệm chịu gió C12-C13 – Tấm 25-46mm 3 MB 343 03-06-2022 cropped Favi Icon Phu Son Download
6201 – Tấm Panel PU Javta – Khối lượng thể tích, Độ ngậm nước, Độ bền nén ở 10% biến dạng, Hệ số dẫn nhiệt , Tải trọng uốn gãy 1 MB 87 03-06-2022 cropped Favi Icon Phu Son Download